Regels en normen

DIN EN 795

DIN EN 795 De Europese norm EN 795 voor "Persoonlijke beschermingsmiddelen - verankeringsinrichtingen" definieert de eisen en testcriteria voor verankeringsinrichtingen.

Als het gaat om DIN-normen, is het allereerst belangrijk om te weten wat de DIN-normen zijn en waarvoor ze worden gebruikt. Aangezien de nieuwe normen onmiddellijk op Europees niveau worden aangenomen, wordt de afkorting EN toegevoegd aan alle nieuwe normen.

  • De DIN staat voor het "Duitse Instituut voor Normalisatie". Het instituut definieert de criteria op basis waarvan de normen voor de vervaardiging van de verschillende producten worden vastgesteld. Hier werken experts uit de verschillende domeinen aan het definiëren van deze criteria, rekening houdend met de huidige stand van de techniek en wetenschappelijke aspecten in de beslissingen. Op deze manier worden de regels opgesteld die dan idealiter voor alle producten in het betreffende gebied moeten gelden.

Maar het is ook belangrijk om te weten dat de verschillende fabrikanten zich niet aan de DIN-normen hoeven te houden. Dit geldt alleen als dit contractueel is overeengekomen. Als u echter producten gebruikt in gebieden die wettelijk verplicht zijn om producten te gebruiken die volgens de DIN-norm zijn vervaardigd, is een beoordeling volgens de DIN-norm voor alle fabrikanten zeker de moeite waard.

  • De EN staat voor de Europese norm. Omdat de samenwerking binnen Europa steeds hechter wordt, zijn ook de standaarden hierop aangepast. De EU streeft naar een uniforme norm en daarom worden de normen uniform gepubliceerd. De EN-normen zijn daarom gestandaardiseerd voor alle normalisatieorganisaties in de EU. Maar niet alleen alle nieuwe normen kunnen het predikaat EN krijgen. Alle bestaande DIN-normen kunnen ook worden voorgesteld en vervolgens worden overgebracht naar de EU-normeringscatalogus. Welke normen zijn opgenomen, is vastgesteld door 3 Europese instanties.

Dus als DIN EN-normen verschijnen, zijn deze normen voormalige DIN-normen die via een proces op EU-niveau zijn gestandaardiseerd en nu als deze in de EU-standaardisatiecatalogus verschijnen. In het algemeen kunnen alle normalisatie-organisaties een norm voor de EN-norm voorstellen en deze vervolgens laten controleren door de 3 commissies voordat deze wordt opgenomen in de normeringcatalogus.

Omdat de vraag groeit en de productie volgens de DIN EN-normen zo groot is, zijn er nu 24.000 DIN-normen. Testen volgens de DIN-norm zorgt voor een kwaliteitsnorm die voor de meeste consumenten belangrijk is. Daarom werken de meeste fabrikanten volgens de eisen van de DIN-norm en zorgen ze er zo voor dat hun producten gecertificeerd zijn.

De DIN-norm DIN EN 795 is dan ook een DIN-norm die is opgenomen in de normeringcatalogus van de EU en de toevoeging DIN EN heeft gekregen.

Maar hoe zit het met het aantal? Wat regelt DIN EN 795 precies? Het nummer van een DIN-norm beschrijft precies op welk gebied een norm betrekking heeft. Ook is geregeld welke producten onder het betreffende nummer van de DIN-norm vallen. Dit zorgt ervoor dat een exacte bepaling mogelijk is en om wat voor soort producten het gaat.

DIN EN 795 regelt daarom de eisen waaraan technisch moet worden voldaan voor alle persoonlijke valuitrustingen en verankeringsinrichtingen. De verschillende normen waaraan een persoonlijke valbeveiliging of een verankeringsinrichting moet voldoen, zijn daarom gedefinieerd in DIN EN 795. Daarbij gaat het vooral om de belastingen die moeten worden weerstaan en hoe hoog de krachten moeten zijn die op de constructie moeten worden overgedragen om een hoog veiligheidsniveau te waarborgen.

Maar ook de technische oplossingen die kunnen en moeten worden gebruikt, zijn geregeld in DIN EN 795. Op deze manier worden de normen gespecificeerd die technisch veilig zijn en de beste oplossingen bieden.

Het specificeert ook hoe deze voorwaarden worden gecontroleerd en wat nodig is om certificering volgens DIN EN 795 te verkrijgen.

Alleen wanneer aan al deze gestandaardiseerde criteria is voldaan, kan een persoonlijk valbeveiligingsapparaat of verankeringsapparaat worden gecertificeerd volgens DIN EN 795.

DIN EN 795 onderscheidt 5 verschillende soorten valbeveiliging:

  • Type A: Individuele ankerpunten stevig verbonden met de ondergrond, permanente individuele ankerpunten.
  • Type B: Tijdelijke bevestigingspunten die na gebruik volledig verwijderd kunnen worden, d.w.z. mobiele bevestigingspunten.
  • Type C: reddingslijnsystemen.
  • Type D: spoorbeveiligingssystemen.
  • Type E: verankeringsinrichtingen die door hun eigen gewicht worden vastgehouden.

Vanwege het exacte onderzoek van de EN-normen is een aanvullende classificatie van de typen A, C en D noodzakelijk. Want deze zijn niet alleen onderdeel van de persoonlijke valbeveiliging, maar ook stevig verbonden met een gebouw, een constructie. Om deze reden kan DIN EN 795 niet als voldoende norm voor deze constructies worden gebruikt en moeten aanvullende tests worden uitgevoerd. Om deze reden is voor deze typen ofwel een algemene bouwvergunning van het Duitse Instituut voor Bouwtechnologie of een vergunning van de staatsbouwdienst vereist.

De DIN EN-normen bieden het grote voordeel dat ze een uniforme norm creëren binnen de EU. Zo zijn de kwaliteit en veiligheid gegarandeerd en worden de producten die gecertificeerd zijn met deze normen als gestandaardiseerd aangemerkt. Dit betekent dat u als consument het voordeel heeft te weten dat u een product van hoge kwaliteit koopt of een dienst ontvangt die is geproduceerd in overeenstemming met de technische normen en alle wetenschappelijke aspecten. Een kenmerk van hoge kwaliteit en veiligheid die zorgt voor vertrouwen.

Ook fabrikanten of dienstverleners profiteren hiervan, want certificering volgens DIN EN-norm wekt precies dat, vertrouwen in klanten, die vervolgens investeren en blijven terugkomen. Hoewel certificering in eerste instantie geld kost, is het overtuigend omdat het klanten in staat stelt beveiliging op te bouwen en reclame te maken voor het bedrijf.

DIN EN 795 is zeer belangrijk met betrekking tot veiligheid, omdat het gaat over elementen van valbeveiliging, die uiterst belangrijk zijn om de arbeidsveiligheid en dus de veiligheid bij het werken op hoogte te waarborgen. Alleen zo ben je verzekerd van een goede valbeveiliging.