zasady i normy

EN 795

DIN EN 795 Norma europejska EN 795 dotycząca „Osobistego wyposażenia ochronnego – Urządzenia kotwiczące” określa wymagania i kryteria badań dla urządzeń kotwiczących.

Jeśli chodzi o normy DIN, ważne jest przede wszystkim, aby wiedzieć, czym są normy DIN i do czego są używane. Ponieważ nowe normy są teraz natychmiast przyjmowane na poziomie europejskim, skrót EN jest dodawany do wszystkich nowych norm.

  • DIN oznacza „Niemiecki Instytut Normalizacyjny”. Instytut ustala kryteria, według których ustalane są normy przy wytwarzaniu różnych produktów. Tutaj eksperci z różnych dziedzin pracują nad zdefiniowaniem tych kryteriów, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy i aspekty naukowe przy podejmowaniu decyzji. W ten sposób ustalane są zasady, które w idealnym przypadku powinny mieć zastosowanie do wszystkich produktów w danym obszarze.

Ale ważne jest również, aby wiedzieć, że różni producenci nie muszą przestrzegać norm DIN. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy zostało to uzgodnione w umowie. Jeśli jednak używasz produktów w obszarach, które są prawnie zobowiązane do używania produktów wyprodukowanych zgodnie z normą DIN, ocena według normy DIN jest zdecydowanie warta dla wszystkich producentów.

  • EN oznacza normę europejską. Ponieważ współpraca w Europie staje się coraz bliższa, standardy również się do niej dostosowały. W UE czynione są starania, aby zapewnić jednolity standard, dlatego właśnie normy są publikowane w sposób jednolity. Normy EN są zatem znormalizowane dla wszystkich organizacji normalizacyjnych w UE. Ale nie tylko wszystkim nowym normom można nadać oznaczenie EN. Można również zaproponować wszystkie istniejące normy DIN, a następnie przenieść je do katalogu normalizacyjnego UE. O tym, które normy zostaną uwzględnione, decydują 3 komisje europejskie.

Kiedy więc pojawiają się normy DIN EN, normy te są dawnymi normami DIN, które zostały znormalizowane w procesie na poziomie UE i teraz pojawiają się jako te w katalogu normalizacyjnym UE. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie organizacje normalizacyjne mogą zaproponować normę dla normy EN, a następnie zlecić jej sprawdzenie przez 3 organy, zanim zostanie włączona do katalogu normalizacyjnego.

Ponieważ zapotrzebowanie rośnie, a produkcja zgodnie z normami DIN EN jest tak duża, istnieje obecnie 24 000 norm DIN. Testowanie zgodnie z normą DIN zapewnia standard jakości, który jest ważny dla większości konsumentów. Dlatego większość producentów działa również zgodnie ze specyfikacjami normy DIN, zapewniając w ten sposób, że ich produkty są certyfikowane.

Norma DIN DIN EN 795 jest zatem normą DIN, która została uwzględniona w katalogu normalizacyjnym UE i dlatego otrzymała dodatek DIN EN.

Ale co oznacza ta liczba? Co dokładnie reguluje norma DIN EN 795? Numer normy DIN opisuje dokładny obszar, do którego odnosi się norma. Reguluje się również, które produkty są objęte odpowiednim numerem normy DIN. Gwarantuje to, że możliwe jest dokładne określenie i jakiego rodzaju produkty są objęte.

W związku z tym norma DIN EN 795 reguluje wymagania, które muszą być spełnione technicznie dla wszystkich osobistych urządzeń chroniących przed upadkiem z wysokości i urządzeń kotwiczących. DIN EN 795 określa różne normy, które muszą spełniać indywidualne urządzenia zabezpieczające przed upadkiem z wysokości lub urządzenia kotwiczące. Obejmuje to przede wszystkim obciążenia, które należy wytrzymać i jak duże muszą być siły, które muszą zostać przeniesione na konstrukcję, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa.

Jednak rozwiązania techniczne, które mogą i powinny być stosowane, są również uregulowane w normie DIN EN 795. W ten sposób określane są normy, które są technicznie bezpieczne i oferują najlepsze rozwiązania.

Ponadto określa się, w jaki sposób te wymagania są sprawdzane i co jest konieczne do uzyskania certyfikacji zgodnie z normą DIN EN 795.

Osobista ochrona przed upadkiem lub urządzenie kotwiczące mogą być certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 795 dopiero po spełnieniu wszystkich tych znormalizowanych kryteriów.

DIN EN 795 rozróżnia 5 różnych rodzajów ochrony przed upadkiem:

  • Typ A: Indywidualne punkty mocowania mocno połączone z podłożem, stałe indywidualne punkty mocowania.
  • Typ B: Tymczasowe punkty kotwiczenia, które można całkowicie usunąć po użyciu, tj. ruchome punkty kotwiczenia.
  • Typ C: Systemy linowe.
  • Typ D: Kolejowe systemy bezpieczeństwa.
  • Typ E: Urządzenia kotwiczące utrzymywane pod własnym ciężarem.

Ze względu na dokładne zbadanie norm EN konieczna jest dodatkowa klasyfikacja typów A, C i D. Ponieważ są one nie tylko częścią osobistej ochrony przed upadkiem, ale także mocno połączone z budynkiem, konstrukcją. Z tego powodu norma DIN EN 795 nie może być stosowana jako wystarczająca norma dla tych konstrukcji i wymaga dodatkowych badań. Dlatego w przypadku tych typów wymagana jest ogólna aprobata nadzoru budowlanego Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej lub aprobata Państwowego Urzędu Budowlanego.

Normy DIN EN mają tę wielką zaletę, że tworzą jednolitą normę w UE. Gwarantuje to jakość i bezpieczeństwo, a produkty certyfikowane zgodnie z tymi normami są standaryzowane. Oznacza to, że jako konsument masz tę przewagę, że wiesz, że kupujesz wysokiej jakości produkt lub usługę, która jest wytwarzana zgodnie ze standardami technicznymi i wszystkimi aspektami naukowymi. Cecha wysokiej jakości i bezpieczeństwa, która budzi zaufanie.

Na tym właśnie czerpią korzyści producenci lub usługodawcy, ponieważ certyfikacja zgodnie z normą DIN EN właśnie to wzbudza zaufanie do klientów, którzy następnie inwestują i wracają. Chociaż certyfikacja początkowo kosztuje, nadal jest przekonująca, ponieważ pozwala klientom budować bezpieczeństwo i reklamować firmę.

Duże znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa ma norma DIN EN 795. Chodzi o elementy ochrony przed upadkiem, które są niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości. To jedyny sposób na zapewnienie dobrej ochrony przed upadkiem.