Van de uitvinder van de securant

Ankerpunten

Ankerpunten worden gebruikt als bevestigingspunt voor persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen in een individueel valbeveiligingssysteem. Ankerpunten zijn meestal permanent verbonden met de constructie en zijn uitgerust met een ankeroog of ankerriem om persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen te bevestigen.

VEILIG PUNT

VEILIG PUNT

Innovatieve bevestigingspunten voor elke ondergrond. Secupoint de marktleider op het gebied van bevestigingspunten.
Naar de producten
VEILIG

VEILIG

Ankers zijn permanent bruikbare of tijdelijke bevestigingspunten. Het origineel van de valbeveiliging.
Naar de producten
SECU haak

SECU haak

Bevestigingspunten voor schuine daken. Ook voor het ophangen van dakdekkersladders en voor het bevestigen van dakdekkersstoelen.
Naar de producten
SECU vouwen

SECU vouwen

Tijdelijke bevestigingspunten voor bevestiging aan de naden of flenzen van metalen daken.
Naar de producten
SECU Groen

SECU Groen

Het geoptimaliseerde verankeringspunt voor het groendak. Last vastgehouden zonder dakdoorvoer.
Naar de producten
SECU Wire to Go

SECU Wire to Go

Tijdelijke ankerpunten ontworpen voor hellende daken.
Naar de producten

Een ankerpunt dient als houder voor diverse valbeveiligingssystemen. Een verankeringspunt wordt stevig bevestigd aan een ondergrond op een dak of werkvlak op hoogte. Hieraan kunnen dan verschillende reddingslijnsystemen worden bevestigd, die worden gebruikt om individuele personen te beveiligen tegen vallen.

Een ankerpunt is, net als de leeflijnsystemen, een van de zogenaamde secundaire valbeveiligingssystemen. Want deze zorgen ervoor dat mensen bij het werken op grote hoogte individueel gezekerd zijn.

Er zijn verschillende beroepsgroepen die een ankerpunt gebruiken voor het zekeren bij werken op hoogte. Dit type valbeveiliging is vooral populair op platte daken. Maar ook dakdekkers, brandweerlieden en industriële klimmers gebruiken de ankerpunten om hun werk op hoogte vast te zetten. Maar deze speciale bevestigingspunten worden ook gebruikt voor vele andere soorten werkzaamheden op hoogte.

Valbeveiliging met een ankerpunt kan vallen voorkomen of onderscheppen. Welk type zekeringssysteem bij dit systeem wordt gebruikt, hangt af van het gecombineerde reddingslijnsysteem.

Er is een groot verschil tussen hijspunten en hijswartels. Deze mogen niet verward worden. Terwijl een draaianker is ontworpen om grote lasten te hijsen, is deze functie niet belangrijk voor een ankerpunt en daarom niet van belang. Het ankerpunt is alleen bedoeld om ervoor te zorgen dat het leeflijnsysteem stevig verankerd is en voldoende veiligheid biedt om een val op te vangen.

Voor het gebruik van bevestigingspunten zijn in het algemeen twee varianten te onderscheiden.

  • Bevestigingssysteem

In deze variant wordt het verankeringspunt gebruikt om een bijbehorend reddingslijnsysteem te gebruiken dat zorgt voor preventief voorkomen van een val. Dit voorkomt dat de werknemer in de buurt van een vallende rand komt. Het ankerpunt is verbonden met het reddingslijnsysteem, dat dan zorgt voor de beperkte radius en zo een val kan voorkomen.

  • Valbeveiligingssysteem

In deze variant wordt het ankerpunt gebruikt om de nodige veiligheid te bieden bij een val en om de werker met behulp van het reddingslijnsysteem te onderscheppen. Het ankerpunt dient als beugel voor het leeflijnsysteem en zorgt ervoor dat de last kan worden vastgehouden. Dit, in combinatie met het juiste reddingslijnsysteem, kan de val opvangen.

Ongeacht welk systeem, het ankerpunt dient altijd als verbinding tussen het individuele veiligheidssysteem en de solide basis en vertegenwoordigt zo de kracht die de werknemer in geval van nood vasthoudt.

Het ankerpunt is meestal voorzien van een bijbehorend oogje. Deze ogen zijn meestal van RVS en maken het mogelijk om het persoonsbeveiligingssysteem aan het verankeringspunt te bevestigen. Het persoonsbeveiligingssysteem bestaat meestal uit een speciaal touwsysteem dat vervolgens wordt verbonden met het ankerpunt. Deze houdt de last vast bij een val en zorgt net als klimmen voor de verbinding en ondersteuning.

Voor bijna alle persoonsbeveiligingssystemen zijn bevestigingspunten nodig. Want de persoonsbeveiligingssystemen bestaan meestal uit touwsystemen die verbonden moeten worden met een vast punt in hoogte. Het vaste punt wordt vastgezet met een ankerpunt. In het algemeen kan gesteld worden dat voor alle secundaire valbeveiliging bevestigingspunten, ook wel ankers genoemd, nodig zijn.

Het type bevestigingspunt verschilt afhankelijk van de toepassing en ook van de ondergrond waarin het bevestigingspunt moet worden aangebracht. Ook factoren als het draagvermogen en de belasting van het materiaal spelen een rol.

Voor de verschillende ondergronden moeten geschikte bevestigingspunten worden gebruikt. Er zijn verschillende modellen voor substraten zoals:

  • Lichtgewicht beton
  • beton
  • Puimsteen
  • Cellenbeton
  • voorgespannen beton
  • hout
  • stal
  • Sandwichpanelen

Maar ook de locatie waarop een bevestigingspunt moet worden bevestigd, speelt een belangrijke rol bij de keuze van het model. Er zijn andere modellen voor montage op vlakke ondergronden dan voor montage aan wanden of plafonds. Ook zijn er diverse modellen die als mobiele ankerpunten kunnen worden gebruikt.

Daarnaast kunnen de verschillende modellen ook worden onderscheiden naar het gebruikte beveiligingssysteem. Want verschillende modellen bevestigingspunten zijn ook geschikt voor de verschillende bevestigingssystemen. Afhankelijk van welk oppervlak, welke positie en welk type veiligheidssysteem gebruikt moet worden, zijn de verschillende bevestigingspunten verschillend geschikt. Voordat u een model kiest, is het goed om advies te krijgen van experts ter plaatse over de mogelijkheden van valbeveiliging.

Om het hoogste veiligheidsniveau te garanderen, zijn valbeveiligingen op verschillende hoogtes vereist. Het is niet alleen belangrijk om de juiste keuze van het juiste systeem te vinden, maar ook de kwaliteit van de systemen en de gebruikte materialen.

Ankerpunten die gebruikt mogen worden, moeten daarom aan verschillende richtlijnen voldoen om voor gebruik te worden goedgekeurd. Het materiaal moet stabiel, robuust en veerkrachtig zijn en onderhevig zijn aan een hoge klasse van goederen. Om deze reden zijn de bevestigingspunten getest volgens de DIN-norm DIN EN 795. De hijspunten worden pas goedgekeurd als deze test met goed gevolg is afgelegd.

Daarnaast moeten vast gemonteerde bevestigingspunten een bouwtechnische keuring hebben; de bevestigingspunten mogen alleen vast gemonteerd worden als deze aanwezig is.

Het strikt naleven van deze certificeringen is belangrijk omdat een ankerpunt een veilig anker is voor werken op hoogte.Als er gebreken zijn in het materiaal of vakmanschap, kan dit in het ergste geval levens kosten. Want bij een val werken bijzonder sterke krachten op het verankeringspunt, dat het moet weerstaan.

Maar niet alleen de kwaliteit van het materiaal en het verankeringspunt zelf staat voor veiligheid, maar vooral de installatie van de verankeringspunten moet professioneel gebeuren. Want alleen als de bevestigingspunten goed en vakkundig zijn aangebracht, kan ook de borging worden gegarandeerd. Het is daarom belangrijk dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de installatie speciaal voor deze taak zijn opgeleid, omdat dit de enige manier is om een correcte installatie en dus de nodige veiligheid te garanderen. Er moet aandacht worden besteed aan de hoogste kwaliteit en professionele montage.