Znośne czy nie

Wydajny system linowy

System linowy składa się z co najmniej dwóch punktów kotwiczenia, które są połączone liną ze stali nierdzewnej. Oznacza to, że podczas wchodzenia na dach możesz zabezpieczyć się pasem bezpieczeństwa, liną i smyczą.

Rozwiązanie dla każdej powierzchni

Systemy kablowe na każdy dach

podkonstrukcja header_icon_svg_50 X 50px

metal

podkonstrukcja header_icon_svg_50 X 50px

beton

podkonstrukcja header_icon_svg_50 X 50px

zielony dach

podkonstrukcja header_icon_svg_50 X 50px

drewno

podkonstrukcja header_icon_svg_50 X 50px

montaż przez otwór

Jeśli chodzi o ochronę przed upadkiem, dobrym rozwiązaniem jest system linowy.Różne rodzaje systemów linowych zapewniają, że prace na wysokości na dachach lub innych płaskich powierzchniach mogą być wykonywane z niezbędnym bezpieczeństwem.

System linowy zawsze składa się z co najmniej 2 urządzeń kotwiczących, które są połączone liną ze stali nierdzewnej. Ludzie mogą przypiąć się do liny za pomocą osobistego urządzenia zabezpieczającego, pasa bezpieczeństwa, liny zabezpieczającej i lonży, dzięki czemu są chronieni przed upadkiem. System może być rozłożony na całym obszarze, zapewniając w ten sposób ochronę przed upadkiem nawet na dużych powierzchniach, w zależności od liczby i ustawienia poszczególnych urządzeń kotwiczących.

Linowy system zabezpieczający musi być zawsze postrzegany w połączeniu z osobistą ochroną przed upadkiem, ponieważ system zapewnia połączenie między osobistą ochroną przed upadkiem a budynkiem, a tym samym zapewnia ochronę przed upadkiem. Linowe systemy bezpieczeństwa są stosowane jako systemy przytrzymujące. Oznacza to, że system zapewnia, że nie można dosięgnąć krawędzi. Zapobiega to upadkom. Ale mogą być również używane na różne sposoby jako system zatrzymujący upadek, który wyłapuje upadek w przypadku upadku.

Istnieją różne rodzaje systemów linowych, które różnią się znacznie sposobem montażu i dlatego mogą również zapewnić różne rodzaje prac i obszarów z niezbędną ochroną przed upadkiem.

W zależności od lokalizacji i lokalnych warunków różne systemy linowe mają różną przydatność. Istnieją 3 różne sposoby mocowania systemu linowego, aby zapewnić wysoki poziom ochrony przed upadkiem.

  • Pionowe systemy linowe
  • Poziome systemy linowe
  • Systemy Lifeline do góry nogami

Różne typy zwykle różnią się w zależności od montażu, tj. sposobu mocowania systemu kablowego. Funkcjonalność jest zwykle taka sama, chociaż tutaj również można wprowadzić różnice.

  • W pełni przejezdne linowe systemy bezpieczeństwa, wyposażone w ślizgacze, umożliwiają przesuwanie się po całym systemie bez zmiany przełożeń. To znacznie ułatwia pracę pracownikom. Ma to sens, zwłaszcza w przypadku systemów, które poruszają się po łukach lub są wyposażone w kilka podpór pośrednich.
  • Linowe systemy zabezpieczające, których nie można całkowicie przejechać, tutaj konieczne jest ręczne umieszczenie urządzenia zabezpieczającego nad podporami pośrednimi. Urządzenie zabezpieczające należy zdjąć z każdej podpory pośredniej i umieścić za następną podporą.

Pionowe systemy linowe są najczęściej używane, jeśli chodzi o ochronę przed wspinaniem. Oznacza to zabezpieczenie podczas wspinania się po drabinach lub zainstalowanych na stałe urządzeniach wspinaczkowych. Lina asekuracyjna biegnie obok możliwości wejścia, a osoba zabezpiecza się lonżą i pasami bezpieczeństwa na linie asekuracyjnej. Ważne jest, aby używać lonży z amortyzatorem, takiej jak samozaciskowe urządzenie samozaciskowe, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed upadkiem z wysokości.

Tego typu system lin asekuracyjnych coraz częściej znajduje się również w górach i jest coraz częściej projektowany z myślą o rzeszach turystów. Dzięki tym systemom bezpieczeństwa nawet niedoświadczeni wspinacze mogą korzystać ze stałych drabin, aby wspinać się na duże wysokości.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy, ważna jest bezpieczna praca na wysokości. Ten rodzaj systemu linowego jest szczególnie popularny podczas wspinania się na wysokie słupy lub podniesione dachy.

Poziome systemy linowe są najczęściej stosowane na płaskich dachach lub innych płaskich powierzchniach, aby zapewnić ochronę przed upadkiem.

Taki system opiera się na indywidualnych punktach mocowania, które są połączone linką ze stali nierdzewnej. Różne punkty mocowania różnią się jako wsporniki końcowe i wsporniki pośrednie.

Aby zapewnić, że siła na ziemi nie będzie zbyt duża w przypadku upadku, należy zawsze instalować ograniczniki siły. Zapewniają one ograniczenie sił działających na podłoże, a tym samym jeszcze większe bezpieczeństwo i dobre obciążenie.

  • Systemy działające prosto

W przypadku prostych poziomych systemów linowych wystarczy zamontować ogranicznik siły.

  • Zakrzywione systemy

Jeżeli poziome systemy linowe biegną po łukach, konieczne jest zainstalowanie 2 ograniczników siły. Liczba krzywych nie ma znaczenia, ma to zastosowanie nawet jeśli jest tylko jedna krzywa. Ważne jest również, aby wsporniki końcowe i wsporniki pośrednie na łukach zostały specjalnie wzmocnione, ponieważ jest to jedyny sposób, aby zapobiec ich wyginaniu się z upływem czasu.

W szczególności te systemy bezpieczeństwa są zaprojektowane jako w pełni przejezdne linowe systemy bezpieczeństwa, co znacznie ułatwia pracę i eliminuje konieczność ciągłego podnoszenia urządzenia zabezpieczającego nad podporami pośrednimi.

Napowietrzny system linowy jest odmianą systemów poziomych. Dużą zaletą jest to, że systemy te mogą być również używane w bardzo wąskich obszarach i mogą być używane zarówno jako system powstrzymywania upadku, jak i jako system ograniczający.

W obu przypadkach można tutaj zapewnić bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Jeśli system linowy headfirst jest używany jako system zatrzymujący upadek, szczególnie ważne jest zapewnienie prawidłowej obsługi, ponieważ jest to jedyny sposób na prawidłowe zatrzymanie upadku.

Podobnie jak wszystkie systemy zapobiegające upadkom, systemy linowe zapewniają ochronę przed upadkiem lub w jego trakcie. Linowy system zabezpieczający może być stosowany zarówno jako środek zapobiegawczy, tj. jako system przytrzymujący, jak i jako system zatrzymujący upadek. W ten sposób różne systemy mogą być optymalnie wykorzystywane i oferują doskonałą wtórną, tj. indywidualną ochronę przed upadkiem.

Urazy można zatem uniknąć, unikając upadku z wyprzedzeniem, a poważnych obrażeń można uniknąć, hamując upadek. Ale to nie wszystko.

Systemy te gwarantują również osobiste poczucie bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości. W ten sposób praca może być wykonywana bez obaw, co nie tylko zwiększa osobiste poczucie bezpieczeństwa, ale także jakość pracy.

A to nie wszystko, w przeciwieństwie do innych osobistych systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, dzięki systemom linowym możliwe jest jednoczesne zabezpieczenie kilku osób. W ten sposób kilka osób może się zabezpieczyć i nadal jest chronionych przez osobistą ochronę przed upadkiem. Elastyczne opcje instalacji są również wielką zaletą dla systemów linowych. W ten sposób systemy headfirst mogą być skutecznie instalowane również w szczególnie wąskich obszarach i zapewniają dobrą ochronę przed upadkiem.