alles wat er te weten valt

Valbeveiliging plat dak

Valbeveiliging voor plat dak is onderdeel van de arbeidsveiligheid, waaraan wettelijke eisen worden gesteld en die op veel verschillende manieren kunnen worden geïmplementeerd. Wat erachter zit en wat belangrijk is om te weten, dat gaan we hier verduidelijken.

Brandweerlieden, onderhoudspersoneel of de bouwsector, loodgieters of dakdekkers werken vaak in ruimtes op een dak waar het risico op vallen bijzonder groot is. Juist op deze plekken worden apparaten bevestigd om een val te voorkomen of te onderscheppen. Dit verhoogt de werkveiligheid aanzienlijk.

Valbeveiliging voor plat dak is meestal een verscheidenheid aan vormen van bescherming die ofwel als leuningen voor de gevaarlijke gebieden worden bevestigd of individuele veiligheidssystemen die door de mensen zelf worden gedragen en die zijn verbonden met het platte dak.

Valbeveiligingssystemen voor plat dak zijn onderverdeeld in deze twee groepen. De primaire valbeveiliging, zoals balustrades, en de secundaire valbeveiliging, zoals individuele persoonsbeveiligingssystemen.

Er zijn richtlijnen die bepalen vanaf welke hoogte een platdakbescherming wordt bevestigd. Het is belangrijk om rekening te houden met de verschillende gebieden en factoren. De wettelijke vereisten zijn ook afhankelijk van de lokale omstandigheden.

 • Werkzaamheden die plaatsvinden op een plat dak boven of nabij het water dienen altijd uitgevoerd te worden met een platdak valbeveiliging. De hoogte speelt in dit werk geen rol. Ook andere vloeibare stoffen waarin men kan zinken vallen onder deze eisen.
 • Bij werkzaamheden aan een open trappenhuis of andere muuropeningen dient valbeveiliging te worden toegepast vanaf een hoogte van 1 meter.
 • Voor alle overige werkzaamheden in verkeerswegen op daken geldt de hoogte van 3 meter, vanaf deze hoogte dient een platdak valbeveiliging te worden toegepast. Deze regel is van toepassing op de meeste werkzaamheden op platte daken.
 • Bij alle overige werkzaamheden vanaf een hoogte van 2 meter dient valbeveiliging te worden gebruikt.

Er zijn verschillende systemen beschikbaar voor valbeveiliging op platte daken. Welk type beveiliging geschikt is, hangt in de regel af van de aard van het dak en het soort werkzaamheden. In het algemeen kunnen de verschillende valbeveiligingssystemen voor platte daken als volgt worden onderscheiden:

 • Bevestigingspunten en ankers

Dit zijn vast gemonteerde beugels waarin een veiligheidstouw kan worden vastgeklikt. Dit betekent dat de werknemer gezekerd is en kan worden gezekerd bij een val. In deze variant is de mobiliteit van het werk echter gericht op de bevestigingspunten. Het hele dak kan overdekt worden en er kunnen meerdere mensen tegelijk aan het werk.

 • Touwsystemen

Bij deze variant wordt een touwsysteem over het dak aangebracht, de arbeiders kunnen zich met de individuele veiligheidsgordels ophangen en zijn zo gezekerd. Afhankelijk van hoe het kabelsysteem is bevestigd, kan dit ook boven het hoofd gebeuren, waardoor ook horizontaal kan worden gewerkt.

 • Terreinsystemen

Vangrails zijn de beste manier om de randen van de val te beveiligen.

Het achteraf aanbrengen van valbeveiligingen voor platte daken is altijd mogelijk. Hoe groot de inspanning is, hangt af van de omstandigheden en de staat van het platte dak.

Over het algemeen moet valbeveiliging aanwezig zijn ongeacht de hoogte indien:

 • Er wordt gewerkt op en boven het water.
 • Er wordt aan en over andere vloeibare stoffen gewerkt.

Daarnaast schrijft de regelgeving hoogte-informatie voor zoals:

 • Bij muuropeningen of open trappenhuizen, vanaf een hoogte van 1 meter.
 • In alle overige ruimtes vanaf een werkhoogte van 2 meter.

Zoals reeds vermeld zijn de hoogtevoorschriften niet vastgelegd, maar kunnen ook door andere factoren worden beïnvloed. Factoren die van invloed kunnen zijn op de behoefte aan valbeveiliging zijn onder meer:

 • het hoogteverschil
 • de afstand tot de rand van de val
 • de aard van de ondergrond
 • hoeveel mensen moeten worden beschermd?
 • de grond onder de rand van de val