Wie is aansprakelijk bij een val van het dak/schade?

Valbeveiliging op het dak is een vaak onderbelicht onderwerp, al wordt jaarlijks zo'n 40 procent van alle dodelijke ongevallen in de bouw door vallen veroorzaakt. Als eigenaar, gebouwbeheerder of facility manager moet u uw dakoppervlak beveiligen. Anders is het niet alleen tijdrovend, maar ook kostbaar, aangezien u bij elke gecontracteerde handel opnieuw moet onderhandelen over het type valbeveiliging*.

Waar moet je op letten qua dakveiligheid?

Elke eigenaar of exploitant van een onroerend goed is verplicht om de verkeersveiligheid van zijn onroerend goed te waarborgen. Als het dakoppervlak een werkplek wordt, bijvoorbeeld voor inspectie door de huismeester of onderhoudswerkzaamheden, dan vereist de Arbeidswet professionele valbeveiliging (DIN4426).

Onze tip: met een individuele risicobeoordeling ter plaatse bespaart u tijd en geld.

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid op het dak?

Volgens de wetgever zijn de gebouwbeheerders verantwoordelijk voor de dakbeveiliging. Zowel het bouwrecht als de werkplaatsverordening stellen eisen aan het onderhoud van constructieve systemen aan de dakeigenaar of -exploitant. Bij het negeren van deze voorschriften bestaat het risico op boetes of zelfs persoonlijke aansprakelijkheidsclaims tegen bestuurders.

Onze tip: het is essentieel om op te merken dat er geen grootvaders zijn voor oudere gebouwen.

Wat zijn de verplichtingen voor dakveiligheid?

De eigenaar moet door middel van installatiedocumentatie kunnen aantonen dat vast geïnstalleerde veiligheidssystemen, bijvoorbeeld bevestigingspunten, correct zijn geïnstalleerd. Om de veiligheid van de beschermende maatregelen te allen tijde te garanderen, moet onderhoud worden uitgevoerd met bepaalde tussenpozen - jaarlijks voor de meeste systemen.

Onze tip: zorg ervoor dat u alleen gecertificeerde experts bij de test inschakelt.

* Deze dienst is slechts bedoeld om een eerste overzicht te geven en pretendeert niet volledig te zijn. Hoewel met de grootst mogelijke zorg samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de inhoud
** Duitse wettelijke ongevallenverzekering eV 
*** Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen

De eigenaar of bediener moet er altijd voor zorgen dat het werk veilig kan worden uitgevoerd. Indien er geen valbeveiliging aanwezig is, dient de gecontracteerde vakhandel deze naderhand te monteren alvorens de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Want volgens de Arbowet is de uitvoerende branche verantwoordelijk voor de veiligheid van haar medewerkers en zal zij de werkzaamheden niet onbeschermd uitvoeren.

Onze tip: volgens DGUV ** moet collectieve bescherming tegen gevaren (bijv. SECURail®-railingsysteem) voorrang krijgen op individuele beschermingsmaatregelen (PBM ***).

Wettelijke beveiliging voor uw dak

De Duitse wettelijke ongevallenverzekering (DGUV) biedt de planningsbasis voor het juiste veiligheidssysteem voor uw dakoppervlak. Afhankelijk van de toegang tot het dak, de groep mensen en het onderhoudsinterval is er een advies voor de minimale uitrusting tegen vallen. Voor een beter overzicht zijn de aanbevelingen gegroepeerd in uitrustingsklassen. Hoe hoger de uitrustingsklasse, hoe groter de groep mensen die is inbegrepen. Als het dakgedeelte niet in de aanbevolen mate is uitgerust, kan de verzekeringsdekking niet worden gegarandeerd door de DGUV.

Informatie 201-056 "Planningsprincipes voor verankeringsinrichtingen op daken" van de Duitse Sociale Ongevallenverzekering eV (DGUV)

Uitrustingsklasse 1 (ASK1): Zekeren met individuele ankerpunten en persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen

Uitrustingsklasse 2 (ASK2): Zekeren met reddingslijnsystemen of railsystemen en persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen

Uitrustingsklasse 3 (ASK3): Zekering met zijbescherming, reling of doorvalbeveiliging als collectieve veiligheidsmaatregel * met SECU® touw

ergo-klik-front_SECUPOHL_754 X 503

Neem contact op

Uw pluspunt - voor veiligheid

Persoonlijkheid en klantgerichtheid staan voorop. We kijken uit naar uw contactpersoon.